Mjeriteljstvo i inspekcija


Piraex je ovlašten pod normom HRN EN ISO 17020 od Državnog Zavoda za Mjeriteljstvo i Hrvatske Akreditacijske Agencije da može pregledavati, popravljati i ispitivati:

  • agregate za istakanje goriva za motorna vozila
  • agregate za istakanje UNP-a
  • uređaje za pokazivanje obujma (Piraex je jedini u RH ispunio zahtjeve za popravak i ponovnu ovjeru elektroničkih brojila)
  • mjerila razine
  • mjernih letvi
  • ostalo

U Piraex-u imamo ustrojen mjeriteljski odjel, u potpunosti fizički i upravno odvojen od drugih djelatnosti, kao što je i potrebno prema zakonu. Prilikom redovne ovjere, ukoliko Piraex radi i mjeriteljstvo, na benzinsku postaju putuju dva zaposlenika - jedan mjeritelj i jedan serviser.