Ovlaštenja

  • Tvrtka Piraex je ovlaštena od Ex-Agencije Republike Hrvatske kao:
    - Ovlašteni instalater - Instaliranje i povezivanje S-proizvoda
    - Ovlašteni popravljač - Održavanje uređaja i instalacija
  • Rješenje Državnog Zavoda za Normizaciju i Mjeriteljstvo za tvrtku Piraex d.o.o. da može pregledavati, popravljati i ispitivati, radi pripreme za ovjeravanje agregata za istakanje goriva za motorna vozila, agregate za istkanje UNP-a za motorna vozila te uređaje za pokazivanje obujma
  • Suglasnost za instalacijske i izolacijske radove od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
  • ISO 9001

Certifikati:

Politika zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti Priznanja